top of page

Cell Phone Dealer's Group

Public·50 members

Genel Hukuk TarihiHukuk tarihi, hukuki kurum ve kurallarıyla hukuk sistemlerinin doğuşunu, bugüne kadar geçirdiği gelişim çizgisini, bunun sebep ve sonuçlarını ortaya koyan bir bilim dalıdır. Bu yönüyle hukuk tarihi hem hukuki kurum ve kurulların köklerini öğretmek ve hem de hukuki bir formasyon kazandırmak açısından hukuk öğrencilerine önemli kazanımlar sağlamaktadır.
Genel Hukuk Tarihiilk Kürtçe kitap sitesidir. 1 Ocak 2015 tarihinde resmi olarak faaliyetlerine başlamıştır. Merkezi Diyarbakır olup faaliyetlerini Mirza Basım Yayım Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adı altında sürdürmektedir. 041b061a72


About

Welcome to the Cell Phone Dealer's group! You can connect wi...
bottom of page